Siirry sisältöön
Etusivu
Haku Haku

Yksintyöskentelyä on myös tilanne, jossa työntekijä työskentelee ammatillisesti tai erityisolosuhteiden vuoksi eristettynä, vaikka on muutoin tekemisissä muiden työntekijöiden kanssa.

Yksintyöskentelyyn voi liittyä ilmeinen haitta tai vaara esimerkiksi siksi, että työssä käytetään vaarallisia koneita tai vaarallista työmenetelmää sellaisissa olosuhteissa, joissa vakavan tapaturman todennäköisyys on normaalia suurempi. Yksintyöskentelyn takia mahdollisuus avun saantiin on rajoitettu. Yksintyöskentelyyn voi liittyä vaara myös väkivallan uhkan takia.

Yksintyöskentely on lisäksi työn kuormitustekijä, joka voi aiheuttaa haitallista psykososiaalista työkuormitusta työntekijöille. Lyhytaikainenkin yksintyöskentely tai työntekijän sosiaalinen tai fyysinen eristäminen työyhteisössä voivat aiheuttaa haitallista työkuormitusta, etenkin jos tilanteeseen liittyy myös muita kuormitustekijöitä.


Seuraavaksi