Siirry sisältöön
Etusivu
Haku Haku

Asiakastapaamisen turvallisuus on aina arvioitava tilanteen mukaan. Vuorovaikutusta voivat hankaloittaa ja väkivallan uhkaa lisätä asiakkaan persoonallisuushäiriö, mielenterveysongelmat tai päihtymystila. Ennestään tutun asiakkaan kanssakin tilanne voi kärjistyä, vaikka hänen kanssaan kohtaamiset olisivat aiemmin sujuneet hyvin. Kiihtyneen ja aggressiivisen asiakkaan kohtaamisessa on tärkeää, että työntekijä yrittää olla provosoitumatta ja pysyy itse rauhallisena.

Työturvallisuuden perustaksi työyhteisössä sovitaan menettelytavat: kuinka asiakastilanteeseen valmistaudutaan, miten toimitaan haastavan tai uhkaavan tilanteen aikana ja miten jälkikäteen. Epäasiallista käytöstä ei pidä hyväksyä (esim. seksuaalinen ahdistelu tai alatyylinen puhe). Työpaikalla on selkeästi määriteltävä rajat, mitä siellä ei siedetä.

Jokaisella työntekijällä on oikeus pyytää häiritsevästi käyttäytyvää tai asiattomasti tiloissa oleskelevaa poistumaan tiloista. Mikäli henkilö ei suostu poistumaan vapaaehtoisesti, hänet saa voimakeinoin poistaa ainoastaan järjestyksenvalvoja, vartioimisliikkeen vartija tai poliisi.


Seuraavaksi