Siirry sisältöön
Etusivu
Haku Haku

Lakisääteiseen työterveyshuoltoon sisältyvät:

  • työpaikan terveysvaarojen selvittäminen työpaikkaselvityksen avulla
  • työpaikan terveysriskeihin perustuvat terveystarkastukset
  • toimenpide-ehdotukset työolojen parantamisesta ja työkyvyn edistämisestä
  • neuvonta, ohjaus ja tietojen antaminen koskien työolojen kehittämistä ja työntekijöiden terveyttä
  • työkykyä ylläpitävään toimintaan osallistuminen
  • työpaikan ensiapuvalmiuden ohjaus
  • työkyvyn heiketessä työntekijän terveyden seuranta, työssä selviytymisen edistäminen, kuntoutusneuvonta ja kuntoutukseen ohjaaminen.
  • työntekijän perustutkimukset epäiltäessä ammattitautia tai työhön liittyvää sairautta.

Lakisääteinen työterveyshuolto ei sisällä työntekijöiden sairaanhoitoa. Työnantaja voi kuitenkin lisäksi järjestää työntekijöille yleislääkäritasoista sairaanhoitoa ja muun terveydenhuollon palveluja. Työnantaja ja palveluntuottaja määrittelevät sisällön työterveyshuoltosopimuksessa.


Seuraavaksi