Siirry sisältöön
Etusivu
Haku Haku

Työssä saadaan käyttää vain sellaisia koneita, työvälineitä ja muita laitteita, jotka ovat niitä koskevien säännösten mukaisia sekä kyseiseen työhön ja työolosuhteisiin sopivia, ehjiä ja tarkoituksenmukaisia sekä CE-merkittyjä. Ne eivät saa aiheuttaa haittaa tai vaaraa niillä työskenteleville työpaikan työntekijöille tai muille työpaikalla oleville henkilöille ja niitä on käytettävä käyttö- ja muiden ohjeiden mukaisesti.

Ainoastaan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) sähköurakoitsijarekisteriin rekisteröidyt sähköalan ammattilaiset saavat suunnitella sähkölaitteita, korjata ja huoltaa niitä.

Hius- ja kauneudenhoitoalalla sähkölaitteet ovat turvallisia, kun ne ovat CE-merkittyjä, ehjiä, huollettuja ja noudatetaan käyttöohjetta. Vanhojen laitteiden kuntoa ja esimerkiksi sähköjohtojen hapertumista tai liitoksien pysyvyyttä on seurattava. Laite on tarkistettava, jos se putoaa tai sille sattuu jokin muu onnettomuus.

Sähkölaitteista, niiden turvallisuudesta ja sähkötyön turvallisuudesta säädettyjä määräyksiä on noudatettava työpaikalla. Pääsääntöisesti sähkötöitä saavat tehdä vain sähköalan ammattilaiset. Myös vain vähäistä vaaraa tai häiriötä aiheuttavissa töissä (ns. maallikkosähkötyöt) väärin käytetty tai virheellisesti korjattu sähkölaite voi aiheuttaa hengen- tai palovaaran, joten annettuja ohjeita on noudatettava ja tarvittaessa pyydettävä apua sähköalan ammattilaiselta.

Tilapäiset sähkölaitteet ja -kaapelit tulee sijoittaa siten, etteivät ne häiritse liikkumista tai työskentelyä, eivätkä ne ole alttiina vahingoittumiselle työpaikalla tai liikennevälineiden kulkuteillä tai aiheuta vaaraa työtilassa liikkuville. Varsinkin kulkuteiden ylimenevät johdot on suojattava tehokkaasti. Rikkoutuneiden ja viallisten sähkölaitteiden ja -kaapelien käyttö on ehdottomasti kielletty. Jatkojohtoja saa käyttää vain tilapäistarkoitukseen.

Sähkölaitteisiin liittyvät vaaratilanteet syntyvät useimmiten huolimattomuudesta, mikä voi johtaa sähköpaloon, palovammoihin, kammiovärinään ja jopa kuolemaan. Sähköturvallisuuden perusteiden tuntemus on tärkeää alalla työskenteleville. Vesi ja sähkö yhdessä ovat hengenvaarallinen yhdistelmä, tästä syystä parturi-kampaamot ja kauneushoitolat kuuluvat ns. vaarallisiin käyttöolosuhteisiin.

Kosmetologinen laitehoito perustuu ihon tai kehon käsittelyyn optisella säteilyllä, radiotaajuisella säteilyllä ja ultraäänellä. Optinen säteily tarkoittaa näkyvää valo, laser-, ultravioletti- ja infrapunasäteilyä. Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo säteilyn käytön turvallisuutta kauneudenhoidossa.


Seuraavaksi