Siirry sisältöön
Etusivu
Haku Haku

Haastavat asiakastilanteet, aikapaine sekä väkivallan uhka ovat esimerkkejä hius- ja kauneudenhoitoalan psykososiaalisista kuormitustekijöistä.

Hius- ja kauneudenhoitoalan työntekijät voivat toiminnallaan edistää työhyvinvointia ja vähentää työn haitallista kuormittavuutta esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 • huolehtimalla riittävistä päivittäisistä ja viikoittaisista lepoajoista ja työn tauotuksesta
 • syömällä terveellisesti ja juomalla riittävästi vettä
 • suunnittelemalla työtä
 • kehittämällä ajanvarausjärjestelmää (nettiajanvaraus)
 • sopimalla puhelimeen vastaamisesta ja asiakkaiden vastaanottotehtävistä
 • jakamalla yrityksen ylläpitotehtäviä, kuten siivousrutiinit
 • auttamalla ja tekemällä yhteistyötä vaativissa työsuorituksissa
 • huolehtimalla sujuvasta tiedonkulusta työntekijöiden välillä esimerkiksi pitämällä yllä asiakastietorekisteriä
 • keskustelemalla yhteisistä työhön liittyvistä asioista
 • neuvottelemalla työvuorojen ja loma-aikojen järjestelyistä
 • tuomalla esiin hyviä käytänteitä ja aloitteita
 • hyödyntämällä työsuojeluhenkilöstön tai työterveyshuollon asiantuntemusta.

Seuraavaksi