Siirry sisältöön
Etusivu
Haku Haku

Parturi-kampaajien työssä staattinen lihastyö esimerkiksi föönatessa ja hiuksia rullatessa voi aiheuttaa jännitystiloja. Kosmetologien työssä sekä kynsien ja ripsien teossa suurimmat tuki- ja liikuntaelinten kuormitukset kohdistuvat niskahartian, selän ja yläraajojen alueelle. Työskennellessä tulee hyödyntää monipuolisesti asiakastuolin säätöjä. Tekijän tuolin oikea käyttö vähentää jalkojen rasitusta, selän ja hartiaseudun jännitystä ja parantaa ryhtiä. Työtuolin tulee olla säädettävä ja liikuteltava.

Kuormittumisen hallinnassa oleellista on palautuminen. Kun raskaammat ja kevyemmät työvaiheet vaihtelevat, tapahtuu palautumista. Mikäli palautumista ei tapahdu työn puitteessa riittävästi, tarvitaan taukoja.

Hius- ja kauneudenhoitoalan eri työvaiheissa haitallista fyysistä kuormitusta aiheuttavia tekijöitä:

 • jatkuva seisominen
 • pitkäaikainen istuminen
 • selkärangan kumarakierteinen asento
 • yläraajojen kohoasennot
 • nopeat yhtäjaksoiset pienet työliikkeet
 • kaularangan eteen taipunut asento.

Eri työvaiheet sisältävät myös toistuvia, pitkään jatkuvia staattisia asentoja, joissa nivelet ovat yksipuolisesti kuormittuneina. Kuormittumiseen vaikuttavat myös muodin ja palveluammatin haasteet, työn tarkkuusvaatimukset, valaistus, työvälineiden käyttötottumukset ja niiden kunto sekä taukojen puute.

Dynaamisessa lihastyössä lihas vuoroin supistuu ja rentoutuu aikaansaaden näkyvää liikettä. Lihas jaksaa työskennellä väsymättä pitkään, koska aineenvaihdunta ja verenkierto toimivat lihaspumppauksen ansiosta vaivatta.

Staattisessa lihastyössä lihas toimii yhtäjaksoisesti supistuneena eikä näkyvää liikettä juurikaan tapahdu. Pumppausominaisuuden puuttuessa lihaksen aineenvaihdunta ja energiantuotanto vaikeutuvat, samalla lihaksen voimantuotto ja tarkkuutta vaativan työn laatu heikkenevät.

Staattisen lihastyön osuutta on mahdollista vähentää

 • muuttamalla työasentoja, välttäen nivelten ääriasentoja
 • tauottamalla työtä sopivasti
 • ottamalla huomioon korkeussäädöt sekä valon ja näkemisen riittävyys.

Kuormittumiseen vaikuttavat työn ohella myös yksilölliset tekijät, kuten: ikä, tiedot, taidot, kokemus, terveys ja motivaatio. Myös vapaa-ajan kuormitustekijöillä ja elämäntavoilla on merkitystä.

Hyvä työasento

Työkuormitusta voi hallita parhaiten säilyttämällä hyvän ryhdin ja kehon luonnollisen asennon kaikissa työvaiheissa.

Tämä tarkoittaa sitä, että työskennellään

 • selkäranka pystyasennossa
 • pää selkärangan jatkeena, ei eteen taipuneena niskalihasten varassa
 • hartiat ja olkavarret alhaalla, kyynärvarret vaakatasossa
 • ranteet keskiasennossa

Parturi-kampaaja ja kosmetologi voi tehdä suurimman osan työstään kehoa liikaa kuormittamatta, kun työn aikana siirtyy ja vaihtaa työskentelypaikkaa tarkoituksenmukaisesti, säätää työskentelykorkeutta sopivaksi, kääntää ja taivuttaa asiakasta oman työskentelyn ja työn tuloksen kannalta parempaan asentoon sekä käyttää työvälineitä ergonomisesti oikealla otteella.

Hiusten pesupaikalla työskenneltäessä selän kuormitusta helpotetaan nojaamalla allasta vasten. Hiusten föönauksen aikana vaihtelevilla otteilla kevennetään painavan föönin kannattelua. Hiusten leikkausta kevennetään ergonomisilla otteilla ja vartalon oikealla sijainnilla. Permanentin rullauksen staattisuutta voi keventää otteilla ja tekniikoilla.

Kosmetologin samoin kuin rakennekynsien tekijän tulee hyödyntää säädettävät kalusteet eri hoitopalveluissa itselle sopivaksi. Oikeassa työasennossa pää pidetään keskiasennossa, selkäranka suorana, hartiat alhaalla, käsivarret lähellä vartaloa, ranteet suorina ja paino tasaisesti jakautuneena.

Kehon erilaiset liikkeet ja asennot ovat normaaleja ja luonnollisia. Tietyistä työasennoista ja liikkeistä tulee kuitenkin haitallisia silloin, kun ne toistuvat ajallisesti ja määrällisesti usein kuten esimerkiksi yläraajojen kohoasennot hiusten leikkauksissa. Yläraajan noustessa sivulle, myös vartalo taipuu sivulle. Tämän takia juuri olkavarren asentoon kannattaa kiinnittää huomiota. Hyvä työn lopputulos ei vaadi hartioitten tai käsivarsien kannattelua sivuilla.

Seisten työskentely

Seisominen on selkärangalle luonnollisempi asento kuin istuminen. Selkärangan hyvinvointia edistää, kun seisotaan pienessä haara-asennossa kyynärvarrenmitan päässä työkohteesta:

 • paino on tasaisesti molemmilla jaloilla
 • vartalon paino ei siirry liikaa kantapäille
 • jalkaterät ja napa ovat työkohteeseen päin.

Seisominen niin sanotussa käyntiasennossa, jossa toinen jalka on edessä polvi koukistettuna, on toimiva ratkaisu esimerkiksi hiuksia föönattaessa ja työskenneltäessä pesupaikalla tai vartalohoidoissa. Hyvät työjalkineet, pehmeä lattiamateriaali ja liikkuminen tarkoituksenmukaisesti työvaiheen edetessä keventävät seisomatyötä.

Istuen työskentely

Työtuolin käyttö tuo sopivaa vaihtelua seisomiseen. Tuolilla istutaan:

 • niin korkealla, että reisien ja vartalon kulma on noin 130 astetta
 • jalkapohjat tukevasti lattiassa
 • paino jaloilla, ei pelkästään istuinkyhmyillä
 • vartalo jonkin verran eteen kallistuneena.

Tarvittaessa taivutetaan vartaloa eteenpäin lonkista, ei pelkkää päätä kaularangasta.

Istuen työskentely sopii parhaiten esimerkiksi hiusten vaakaosioiden leikkaukseen, jalkahoitojen ja kynsien tekemiseen. Silloinkin tuolilla on liikuttava tarkoituksenmukaisesti, jotta yläraajat pysyvät alhaalla ja saksia tai veistä käyttävä ranne suorassa. On myös tärkeää, että asiakastuolissa on riittävästi säätövaraa ja että sähköpistokkeet sijaitsevat lähellä työskentelytasoa.

Työskentely pesupaikalla

Hiusten pesun ohella pesupaikalla hoidetaan ja hierotaan hiuspohjaa, levitetään kiinnitysaineita, huuhdellaan väri- ja permanenttiaineita sekä puretaan rullia. Suurin osa työvaiheista tehdään altaan takaa. Työasento on etukumara, koska työkohde on altaan takia kaukana. Etukumara työskentely saattaa aiheuttaa tai lisätä alaselän- ja lapojen seudun oireita.

Hyvä työasento löytyy parhaiten kun:

 • nojataan allasta vasten jalat riittävän takana
 • tai nojataan niin, että toinen jalka on takana ja toinen polvi koukussa edessä
 • kyynärpäät pysyvät lähellä kylkiä eikä pää työnny eteen
 • pesupaikan ympärillä on tilaa liikkua eri työvaiheiden mukaan.

Kasteltaessa hiuksia olkavarret pysyvät alhaalla ja ranteet keskiasennossa, kun:

 • suihkukahvasta pidetään kiinni mahdollisimman alhaalta
 • suihkukahva vaihdetaan tarpeen mukaan toiseen käteen
 • asiakkaan korvien kastumiselta suojaava käsi pidetään kuppimaisessa asennossa kämmen ylöspäin.

Altaan takana seistessä pesuliikkeet suuntautuvat ohimoilta kohti niskaa. Päälaen ja takaraivon hiukset pestään altaan sivulla seisten, jolloin toinen käsi tukee päätä hiusrajan kohdalta otsasta ja toinen käsi pesee otsasta takaraivoon ulottuvan alueen.

Pesualtaan tulee olla tukeva, jotta siihen voi nojata. Työkohteeseen ulottuu paremmin, kun allas ei ole liian pitkä. Pesutuolin ja altaan riittävät säätövarat takaavat asiakkaalle ja ennen kaikkea työntekijälle hyvän asennon. Suihkukahvan tulee olla sellainen, ettei vedentuloa tarvitse säädellä kahvapainikkeella, koska se rajoittaa käden vaihtoa ja kahvaotetta sekä lisää huomattavasti puristustarvetta.

Hiusten leikkauksen ergonomiaa

Hiusten leikkaus sisältää useita nopeita peräkkäin toistuvia liikkeitä. Käsissä ovat sakset, kampa ja hiusosio. Työn vaatima tarkkuus vie herkästi huomion työasennon tarkkailusta. Hiusten leikkaus on hallitseva työvaihe päivän sisällöstä, joten ergonomian ja hyvän työasennon merkitys korostuu.

Hyvä ryhti ja työskentely ranteet suorina, olkavarret lähellä vartaloa on mahdollista, kun hiuksia leikatessa.

 • työskennellään kyynärvarren mitan päässä työkohteesta
 • työntekijä liikkuu hiusten leikkuun aikana tarkoituksenmukaisesti
 • kampaa pitäviä otteita käytetään monipuolisesti, esimerkiksi kamman kynäote
 • hiusosiota kannattelevan käden sormet taivutetaan rystysistä eli sormien tyvinivelistä 90 asteen kulmaan
 • mittapituuden löytyessä osiota pitävä käsi lasketaan alas
 • osiota kannatteleva käsi lepää asiakkaan päätä vasten
 • pystyosio käännetään ja leikataan vaakatasossa
 • asiakkaan päätä käännetään oman työasennon helpottamiseksi.

Ohjeita saksien valintaan ja käyttöön

Saksien laadun, toimivuuden ja käteen sopivuuden ei tarvitse olla ristiriidassa keskenään. Malleja on lukuisia eivätkä kalleimmat sakset ole aina välttämättä se toimivin ratkaisu.

Tärkeää:

 • Saksien lenkit ovat kooltaan sopivat ja niitä pidetään mahdollisimman lähellä peukalon ja nimettömän sormen kärkiniveliä.
 • Peukalolenkki irrotetaan osion kampausvaiheessa.
 • Jos peukalolenkki on liian iso ja syvällä peukalon hangassa, on sitä kammatessa hankala irrottaa, eikä rannetta voi pitää leikatessa suorassa ja olkavarsi kohoaa.
 • Sakset, joissa lenkkien varret ovat eripituiset, estävät peukalon kääntymisen kohti nimetöntä ja ranne on helpompi pitää suorassa.
 • Peukalolenkki poimitaan takaisin samalla kun kampa siirtyy osiota pitelevään käteen.

Leikattaessa hiuksia vaakaosioilla työntekijä sijoittuu ositukseen nähden kohtisuoraan niin, että yläraaja voi olla rentona ja ranne suorana. Otsahiuksia leikattaessa voi siirtyä asiakkaan eteen ja kääntää asiakkaan päätä sivulle. Istuen työskentely sopii hiusten vaakaosioiden leikkaukseen niiltä osin, kuin se on mahdollista tehdä olkavarret lähellä kylkiä.

Työtuolia käytetään, kun työkohde on niin alhaalla, ettei työskentely suorana onnistu. Ensin säädetään oma istumakorkeus sopivaksi ja vasta sen jälkeen asiakastuolin korkeus. Työtuolilla on siirryttävä aina siihen kohtaan, jossa saksia käyttävä ranne ja olkavarsi ovat leikatessa hyvässä asennossa.

Leikattaessa pystyosioin olkavarsi kohoaa herkästi ja vartaloon tulee samalla sivutaivutus. Mikäli hiusosio on riittävän pitkä, se voidaan mittapituuden löytyessä kääntää vaakatasoon. Näin leikkaaminen onnistuu vartalo suorana ja käsivarret alhaalla. Pystyosioiden leikkaaminen on kehon kannalta aina parempi tehdä seisten.

Hiusten föönaaminen

Föönattaessa ehkä tärkein työn kuormitusta helpottava seikka on oikea sijoittautuminen työkohteeseen niin, että kehon perusasento säilyy. Työskentelykorkeutta säädellään tarkoituksenmukaisesti. Työn suunnittelu ja osittaminen vähentävät edestakaista korkeudensäätöä.

Fööniä ja harjaa vaihdetaan tarpeen mukaan kädestä toiseen. Föönattaessa ilmavirta suunnataan hiusten suomusolurakenteen mukaisesti tyvestä latvaan. Fööniä kannatellaan kahdella erilaisella otteella riippuen siitä mihin suuntaan hiusten halutaan muotoutuvan.

Pistooliote tarkoittaa nimensä mukaisesti sitä, että ote on föönin kahvasta ja ilma suuntautuu kohtisuoraan poispäin työtekijästä eli työntekijä sijoittuu aina ilma-aukon taakse. Ranne pysyy aina suorana. Tässä asennossa käsi jaksaa kannatella föönin painoa parhaiten.

Fööniä pidetään asiakkaan puoleisessa kädessä, olkavarsi lähellä kylkeä. Pistooliotteella työskennellään käyntiasennossa ulompi jalka edessä polvesta joustaen. Näin työskennellessä päästään lähemmäs työkohdetta eikä vartaloon tule kiertoa.

Hankaotteessa fööniä kannatellaan tasapainoisessa asennossa peukalon hangassa niin, että sormet ovat rentona. Kyynärvarsi ja sormet ovat suunnattuna ylöspäin. Föönattaessa hankaotteella seisotaan pienessä haara-asennossa, fööni on vartalon edessä. Ilma suuntautuu alaspäin. Otetta käytetään silloin, kun hiuksia föönataan suoraan alaspäin.

Föönattaessa tarvitaan työpisteen ympärillä tilaa. Etenkin sivu- ja otsahiuksia käsiteltäessä on tilanteita, jolloin työntekijän tulisi päästä asiakkaan eteen. Kääntämällä asiakkaan päätä tai asiakastuolia on mahdollista saada itselleen lisätilaa toimia.

Föönin suuttimen ansiosta saadaan ilmavirta kohdennettua juuri sinne mihin on tarve ja työskentely nopeutuu. Föönin suuttimen tulee olla helposti pyöräytettävissä seuraten harjan ja pään muotoa. Puhaltimen jatkuva, nopeatempoinen ja edestakainen heiluttaminen ei sen sijaan nopeuta työn valmistumista, vaan päinvastoin hajauttaa ilman ulostuloa ja hidastaa sitä. Se on samalla mekaaninen lisäkuormitus keholle.

Fööniharjan varren tulee olla omaan käteen sopiva ja kulloiseenkin työvaiheeseen valitaan harjasosien materiaaleilta sopivin harja. Työtä helpottavia otteita voi vaihdella ja kokeilla luovasti.

Hiusten rullaaminen

Hiuksien rullauksessa staattista kuormittavuutta aiheuttaa hiusosion kannattelu ja samalla osion jännitteen ylläpito. Lisäksi etenkin permanentin rullaus on aikaa vievä työvaihe. Kehon perusasento on mahdollista säilyttää oikeilla otteilla, oikealla sijoittumisella, kääntämällä ja taivuttamalla asiakkaan päätä ja säätämällä asiakastuolin korkeutta.

Asiakastuolia hankittaessa, kannattaa kiinnittää huomiota sen korkeussäätömahdollisuuksiin. Säätöalueen on hyvä olla vähintään 30 cm.

Pääsääntönä on, että hiuksia rullattaessa seisotaan aina keho kohtisuoraan ositukseen ja rullaussuuntaan nähden.

Rullattaessa

 • päälaen hiuksia taaksepäin, seisotaan asiakkaan takana
 • hiuksia eteenpäin, seisotaan asiakkaan edessä
 • pystyosioita, seisotaan osion kohdalla ja osio vedetään ulos hiuspohjasta työntekijään päin
 • istuminen helpottaa takaraivon ja pään sivuosan hiuksia
 • lyhyitä sivuhiuksia pystyosioin, kannattaa asiakkaan päätä kallistaa sivulle, jolloin rullattava osio on lähes vaakatasossa
 • vastaavasti pystyosioin takaraivon hiuksia, asiakkaan pää lasketaan etukenoon ja työntekijä seisoo asiakkaan sivulla, jolloin rullattava osio on työntekijään nähden lähes vaakatasossa
 • piikkikampaa käytetään jakauksia ja osioita tehtäessä kynäotteessa, samoin kuin tavallista kampaa hiusten leikkauksessa
 • kallistetaan asiakastuolin selkänojaa ja käytetään niskatukea, jolloin saadaan asiakkaan pää asentoon, joka helpottaa pitkien hiusten päälaen rullausta.

Perinteinen tyyli vaakaosioita rullatessa on pitää kiinni permanenttirullan päistä niin, että yläraajat nousevat sivuille irti kyljistä. Työvaihe kevenee huomattavasti, mikäli sormien otetta rullasta muutetaan niin, että yläraajat pysyvät alhaalla. Vastaavasti rullattaessa hiuksia pystyosioin kyynärpää pysyy alhaalla ja vartalo suorana, muuttamalla rullan yläpäätä pitävän käden sormien otetta.

Pitkien hiusten permanentin rullaukseen on mahdollista soveltaa ja kokeilla työtä keventäviä tekniikoita. Esimerkiksi spiraali- tai kaksoisrullauksen ansiosta käsien koholla pitoa voidaan vähentää.

Spiraalirullauksessa hiusosiota ei tarvitse nostaa kohtisuoraan hiuspohjasta ylöspäin. Kaksoisrullaustekniikassa rullaus aloitetaan osion puolivälistä niin, että latva jää rullan ulkopuolelle ja se rullataan vastakkaiseen suuntaan toiselle rullalle.

Asiakaspalvelutyöpiste, näyttöpäätetyö

Hius- ja kauneudenhoitoalan töihin kuuluu myös asiakaspalvelua ja hallinnollisia tehtäviä kuten esimerkiksi ajanvarausta, asiakastietojen kirjaamista, kassatoimintoja ja tuotetilauksia.

Työtehtävät vaikuttavat työpisteen suunnitteluun. Seisomatyöpisteeseen suositellaan korkeaa tuolia, jotta työasentoa voi vaihdella.

Palvelupisteessä olevan työtason tulee olla riittävä ja tarvittaessa korkeus säädettävissä. Tarvitaan riittävästi kaappeja ja lokeroita työvälineille. Usein tarvittavat työvälineet ja tavarat sijoitetaan lähelle pöytätasoa tai -tasolle. Siisteydestä tulee huolehtia.

Työpisteen järjestelyt ja hyvä, helposti säädettävä työtaso ja työtuoli ovat tärkeitä näyttöpäätetyössä. Työasentojen vaihtelu on aina hyödyllistä. On hyvä työskennellä sekä seisten että istuen, mikäli työtaso on säädettävissä sopivaksi. Kuormittumista vähentää kaikissa tilanteissa tukeutuminen.

Kyynärvarsien on hyvä saada tukea. Näkemisen kannalta on tärkeää, että valaistus on riittävä ja se ei aiheuta häikäisyä. Työtuoli tulee aina säätää itselle sopivaksi. Tärkeimmät säädettävät asiat ovat istuinkorkeus, tuolin syvyyden säätö sekä selkänojan korkeus ja kallistus.

Työasu ja -jalkineet

Hius- ja kauneudenhoitoalalla työasu on osa ammattilaisen henkilökohtaista hygieniaa ja sitä on hyvä käyttää vain työssä. Hyvä työasu on valmistettu kankaasta, joka ei kerää hiuksia eikä sähköisty ja on miellyttävä iholle. Työasu on myös suojavaate. Työasua voi myös täydentää suojaessulla, joka suojaa vaatteita kemikaaliroiskeilta ja hiusten tarttumiselta. Se ei saa kiristää, ja sen puhdistamisen on oltava helppoa. Työasuiksi suositellaan puuvillavaatteita, jotka voi pestä 60 celsiusasteessa.

Seisomatyötä tukevat työjalkineet ovat sopivan kokoiset, tukevat ja umpikärkiset, matalakorkoiset ja kitkapohjaiset. Työjalkineet on tarkoitettu käytettäväksi vain työpaikalla.

Työn tauotus

Palautumista tarvitaan paitsi työpäivän jälkeen myös työpäivän aikana. Tauotus on tehokas keino ehkäistä työn haittoja. Sopivasti suunniteltu ja riittävän usein toistuvat mikrotauot ehkäisevät kuormituksen synnyttämää väsymystä ja pitää työtehoa yllä pitempään.

Ergonomiavinkkejä kampaajan ja kosmetologin työhön

Taukoliikkeitä työn lomaan


Seuraavaksi